What We Do
Products in 3 Minutes
 • SARABAN DOCSIGN

  [featured-video-plus]

 • Vision/Mission
  • "เรามุ่งมั่นที่จะเป็นผู้สร้างนวัตกรรมด้านไอทีโซลูชั่นที่มีประสิทธิภาพโดยใช้เทคโนโลยีระดับสากลมาแก้ปัญหาทางธุรกิจที่ซับซ้อนให้กับลูกค้าของเรา"
   VISION – TAKE IT SOLUTION
  • "มุ่งสู่การพัฒนาโซลูชั่นไอทีที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมที่แตกต่าง รับผิดชอบต่อสังคม และสนองต่อความต้องการของลูกค้า"
   MISSION – TAKE IT SOLUTION
  News Update
  สันนิบาตเทศบาลจังหวัดชลบุรีได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการอบรมให้ความรู้ทางวิชาการแก่ผู้บริหารและบุคลากรที่ปฏิบัติงานของเทศบาลในจังหวัดชลบุรี โดยเฉพาะในเรื่อง “การขับเคลื่อนตามโมเดลพัฒนาเศรษฐกิจประเทศไทย 4.0 และการพัฒนาท้องถิ่นตามแนวทางยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2561 – 2580) ซึ่งถือเป็นนโยบายสำคัญของกระทรวงมหาดไทยและกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จึงได้จัดการประชุมและอบรมทางวิชาการสันนิบาตเทศบาลจังหวัดชลบุรี โดยมี นายดำรงค์ เภตรา นายกเทศมนตรีตำบลเกาะสีชัง และประธานคณะกรรมการสันนิบาตเทศบาลตำบลเกาะสีชัง นายปฏิพล กรกมลฑฤษ์ นักวิชาการส่งเสริมการลทุน…
  เกี่ยวกับศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษา ระบบฐานข้อมูลที่ปรึกษาไทย จัดตั้งขึ้นเพื่อรวบรวมข้อมูลของที่ปรึกษาไทยและนำไปใช้ประโยชน์ในการสนับสนุนและส่งเสริมที่ปรึกษาไทย ให้สามารถแข่งขันและมีโอกาสรับงานมากขึ้น รวมทั้งประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับการให้บริการและความสามารถของที่ปรึกษาไทย สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ กระทรวงการคลัง ซึ่งตั้งอยู่ที่อาคารทิปโก้ ชั้นที่ 32 ถนนพระราม 6 จะเป็นหน่วยงานหลักในการรับผิดชอบภารกิจดังกล่าวนี้ ซึ่งการรับจดทะเบียนจะแบ่งออกได้เป็น  4 ประเภทด้วยกัน ได้แก่ บริษัทที่ปรึกษาประเภท A, ที่ปรึกษาอิสระ,…
  JOIN OUR TEAM

  RECRUITMENT

 • SYSTEM ANALYST
 • JAVA DEVELOPER
 • TESTER
 • WEB DESIGNER

 • Role and Responsibilities

  • Performs the SDLC of web application, including requirements gathering, application design, developing, testing, deployment and maintenance.
  • Collaboration with project manager and system analysts to identify solutions to make accuracy and productivity.

  Qualifications

  • Male/Female, Thai Nationality.
  • Bachelor’s Degree or Master’s degree in Computer Science, Computer Engineering or related fields.
  • 0-2 years (Junior) or 2 years up working experience.
  • Good communication in Thai.
  • Able to work hard, team work, and keen to learn.
  • Positive attitude towards teamwork and good responsibilities.
  • Knowledge and skills in Java would be an advantage.

  คุณสมบัติของผู้สมัคร

  • ปริญญาตรี IT, Software Engineering, Computer  Engineering, Computer Science หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์ในการออกแบบ/พัฒนา/ทดสอบ Web Application / Mobile Application
  • มีความรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมาย
  • มีทักษะในการสื่อสารที่ดี
  • ชอบเรียนรู้และทดลอง
  • สามารถทำงานประจำที่ออฟฟิตหรือประจำที่ไซต์งานลูกค้าได้
  • สามารถเริ่มงานได้ทันทีจะพิจารณาเป็นพิเศษ

  สามารถส่ง resume มาเพื่อพิจารณาได้ที่

  บริษัท เท็คไอทีโซลูชั่น จำกัด

  781/17 ซ.ประชาราษฎร์บำเพ็ญ 26 แยก1 ถ.ประชาราษฎร์บำเพ็ญ
  แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

  เดินทาง: MRT ห้วยขวาง / สุทธิสาร


  ติดต่อที่: คุณจิตติมา, คุณตรีนุช

  โทร: 09-4961-4656 , 02-000-4656

  อีเมล์:  hr@takeitsolution.com, jittima@takeitsolution.com


  CUSTOMER SUCCESS